Bessemerskolan - ett vidare val!

Information om distansundervisning för eleverna

I samråd med kommunchef och skolchef har vi beslutat att följa de rekommendationer som våra myndigheter nu gått ut med kring gymnasieskolorna. Det betyder att vi kommer att övergå till distansstudier i möjligaste mån, mer information på edwise/hemsida.

Edwise information

För att på bästa sätt kunna genomföra detta kommer vi under onsdagen den 18 mars att ställa in undervisningen, för att skolans personal ska planera formerna för fortsatt undervisning. Alla elever uppmanas att ta med sig dator och annat skolmaterial hem, samt att hålla sig uppdaterad för kommande information på Edwise. De som inte varit på plats idag har möjlighet att hämta dator och skolmaterial på onsdag.
Lektioner förväntas gå enligt schema från och med torsdag 19 mars.

Mer detaljerad information kommer under onsdagen. Elever är skyldiga att hålla sig informerade via Edwise, Teams och E-post från skolan.

Elever ska fullfölja sina studier även om det nu kommer att ske i en annan form. Det betyder att närvarorapporteringen fortsätter som vanligt.

Vissa praktiska delar i de yrkesinriktade programmen är inte möjliga att hantera via distansundervisning. Dessa kommer därför att fortsätta genomföras på skolan. APL fortsätter som planerat. Varje yrkesprogram kommer att få fördjupad information om vad som gäller.

Gymnasiesärskolan kommer inte att omfattas av distansundervisning.

Elever förväntas ta ansvar och stanna hemma, inte umgås på publika platser och delta i samhällsaktiviteter. Att skolan håller stängt är för att minimera möjlig smittspridning, därför uppmanas alla också att ta sitt ansvar också utanför skolan.

Mvh
Eva Aronsson
Rektor

Information på andra språk om distansundervisning

ArabiskaPDF (pdf, 95.2 kB)

DariPDF (pdf, 605 kB)

EngelskaPDF (pdf, 86.7 kB)

SomaliskaPDF (pdf, 112.3 kB)

TigrinjaPDF (pdf, 119.8 kB)