Bessemerskolan - ett vidare val!

APL - Arbetsplatsförlagd utbildning

Arbetsförlagd utbildning - APL är en central del av elevens utbildning på alla nationella yrkesprogram med minst 15 veckor och innebär att lärandet i kurser eller delar av kurser förläggs till en eller flera arbetsplatser.

APL är avgörande för att eleven ska bli väl förberedd för sitt yrkesområde.

Varje program har med information om just sitt område. Som elev har du rätt till matersättning under din apl tid.