Bessemerskolan - ett vidare val!

APL - Arbetsplatsförlagd utbildning

  • Arbetsförlagd utbildning - APL är en central del av elevens utbildning på alla nationella yrkesprogram med minst 15 veckor och innebär att lärandet i kurser eller delar av kurser förläggs till en eller flera arbetsplatser.
  • APL är avgörande för att eleven ska bli väl förberedd för sitt yrkesområde.
  • Varje program har med information om just sitt område. Som elev har du rätt till matersättning under din apl tid.