Bessemerskolan - ett vidare val!

Brand - Regler då brandlarm hörs

När brandlarmet hörs skall ALLA omedelbart bege sig ut till uppsamlingsplatserna, se anslag i lokalerna och följ uppsatta utrymningsplaner.

Undervisande lärare ansluter sig till sin klass och kontrollerar att alla har kommit ut. Vaktmästarna eller annan ansvarig meddelar när faran är över

Skolledningen beslutar om eleverna ska gå hem eller återgå till lektionerna, samt träffas för vidare planering så snart den akuta situationen är under kontroll.

Skolans Brandinformationsfolder Pdf, 793.6 kB, öppnas i nytt fönster.