Bessemerskolan - ett vidare val!

Brand - Regler då brandlarm hörs

  • När brandlarmet hörs skall ALLA omedelbart bege sig ut till uppsamlingsplatserna, se anslag i lokalerna och följ uppsatta utrymningsplaner.
  • Undervisande lärare ansluter sig till sin klass och kontrollerar att alla har kommit ut. Vaktmästarna eller annan ansvarig meddelar när faran är över
  • Skolledningen beslutar om eleverna ska gå hem eller återgå till lektionerna, samt träffas för vidare planering så snart den akuta situationen är under kontroll.