Bessemerskolan - ett vidare val!

Busskort - Skolbiljett

  • Ansökan gäller heltidsstuderande elever som har minst 6 km färdväg mellan bostaden och skolan.
  • Det är alltid folkbokförings­adressen som gäller.
  • Kommunens ansvar för elevens dagliga resor omfattar gymnasieelever fram till och med utgången av det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. 
  • Du som har eller söker inackorderingstillägg har ej rätt till busskort.

Alla ska ansöka om busskort inför varje nytt läsår. Ansökan gör du via din egen kommun.

Övriga resereglerWord (word, 15.3 kB)