Bessemerskolan - ett vidare val!

Elevskåp avtal/regler

Endast det skåp du tilldelas ska användas.

 • I ditt skåp kan du förvara dina personliga tillhörigheter, kläder, skor samt skolmaterial under terminstid.
 • Du skaffar själv hänglås, eJ kombinationslås, till skåpet.
 • Du bör inte förvara värdefulla saker i ditt skåp.
 • Skolan ansvarar INTE för det du förvarar i ditt skåp.

Tobak, alkohol, droger eller annat olämpligt 

 • Får du INTE förvara i skåpet. 
 • Skolan har rätt att öppna skåpet för kontroll av innehållet.
 • Vid misstanke om oegentligheter vad gäller elevskåpet kan polisen tillkallas för utförlig kontroll av innehållet i skåpet.

Vid slutet av vårterminen ska skåpet tömmas!

 • Du ska då städa ur ditt skåp.
 • Städpersonalen lånar gärna ut städmaterial.
 • Görs inte detta öppnar skolan skåpet veckan före midsommar.
 • Skolan ansvarar då inte för det som finns i skåpet.
 • Om skolan måste öppna skåpet medför det att ditt hänglås blir förstört.