Bessemerskolan - ett vidare val!

Frånvaro elev

Sjukanmälan elev

Om du på grund av sjukdom eller av annan orsak inte kan delta i skolarbetet, ska du omgående anmäla dig till din mentor/lärare. Sjukanmälan och all annan korttidsfrånvaro görs av myndig elev eller vårdnadshavare. I första hand via frånvarosystemet på Edwise. I andra hand via mail eller sms till mentor.
Om du pga sjukdom måste avbryta skoldagen ska du kontakta mentor.

 

Ledighetsansökan - Elev

Ledighet i upp till 5 dagar kan beviljas i de fall särskilda skäl föreligger. Längre ledighet beviljas endast om mycket särskilda skäl föreligger. Ledighetsansökan skall vara inlämnad till Rektor minst en månad innan sökt ledighet. Den ska vara fullständigt ifylld och underskriven av elev och vårdnadshavare. Skälet till ledighet ska tydligt framgå på ansökan.  Ansökan om ledighetPDF (pdf, 533.5 kB)