Bessemerskolan - ett vidare val!

Frånvaro: sjukanmälan och ledighet för elev

Sjukanmälan - Elev

 • Om du som elev på grund av sjukdom eller annan orsak inte kan delta i skolarbetet, ska du omgående anmäla detta.

 • Sjukanmälan och all annan korttidsfrånvaro ska göras av vårdnadshavare eller myndig elev.
 • Vårdnadshavare sjukanmäler elev via appen Tieto Education manual - anmälan via app Pdf, 404.8 kB. (Pdf, 404.8 kB) eller via SMS tjänsten

 • Myndig elev sjukanmäler via elevingången.

 • Om du som elev måste avbryta skoldagen p.g.a. sjukdom eller annat ska du även kontakta din mentor.

 • All frånvaro som ej är anmäld räknas som ogiltig frånvaro
  och kan påverka din ersättning från CSN.


Ledighetsansökan - Elev

 • Ledighet i upp till 5 dagar kan beviljas i de fall särskilda skäl föreligger. 

 • Längre ledighet beviljas endast om mycket särskilda skäl föreligger.

 • Ledighetsansökan skall vara inlämnad till Rektor minst en månad innan sökt ledighet.

 • Den ska vara fullständigt ifylld och underskriven av elev och vårdnadshavare.

 • Skälet till ledighet ska tydligt framgå på ansökan.

  > Ansökan om ledighet Pdf, 533.5 kB. (Pdf, 533.5 kB)