Bessemerskolan - ett vidare val!

IT - information

I Sandvikens kommun har vi Edlevo och Unikum som våra lärportaler. I Edlevo registeras främst närvaro/frånvaro och Unikum finns för dokumentation av lärande och utveckling.

Information till elev

 • Viktigt att du som elev läser informationen från din lärare i kurs/grupprummen i Unikum samt tillhörande Team.
 • Närvaron håller du koll på i Edlevo via Elevingången.
 • Den daglig skolinformation till alla elever från skolan publiceras under meddelanden i Unikum, team Bessemerskolan Elever samt till viss del på skolans informationsskärmar.

Information till Vårdnadshavare

 • I Unikum ska du som vårdnadshavare ta del av information kring ditt barns lärande, här hanteras även utvecklingssamtal samt den information som rör vårdnadshavare att skickas.
 • Frånvaron hanteras i Edlevo.
 • Viktigt att du som vårdnashavare uppdaterar din information på båda ställena med aktuell e-post och rätt mobilnummer osv.
 • Mera information, inloggning och länkar till nedladdning av appar för vårdnadshavare finns på sandviken.se/lärpotal.

I Office 365 finns de verktyg du använder i ditt skolarbete.

 • Teams för kommunikation och arbete i dina kurser
 • OneDrive/OneNote för att lagra dina arbeten och filer
 • OneNote för att dela dina filer och arbeten
 • Personlig mailbox och kalender
 • Word, Exel och Power Point mm

Appar i smartphone

 • Installerar du Teams, OneDrive, Outlook samt t ex Word så kan du göra mycket av ditt arbete även på mobilen.
 • Inloggning - mailadress och lösenord.

Alla eleverna på skolan får låna en bärbar dator att använda i sin utbildning. Mer information och avtalsregler får du i samband med att du börjar på skolan.

Avtal

Ett Avtal ska skrivas på av elev samt vårdnadshavare och återlämnas innan utdelning av dator kan ske. Avtalet får eleverna i samband med skolstart. Datoravtal/Överenskommelse Pdf, 100.4 kB, öppnas i nytt fönster.

OBS! Vid studieavbrott och avslutade studier ska alltid dator och laddare återlämnas.

Här några utdrag ut avtalet:

 • Det är du som elev som ska använda datorn.
 • Du får inte låna ut den eller överlåta den till någon annan.
 • Datorn ska alltid vara under uppsikt eller förvaras inlåst.
 • Upphovsrättskyddat material eller användning som strider mot gällande lagar får ej förekomma på datorn.
 • Om datorn skadas på ett sätt som inte täcks av garanti eller försäkring så kan eleven bli fullt ersättningsskyldig.
 • Vid problem med eller skada på datorn ska du alltid så snart som möjligt kontakta IT-Supporten på skolan.