Bessemerskolan - ett vidare val!

Office 365 - för lärare och elever

Office365 är ytan där du som elev arbetar till vardags. Här finns din personliga mailbox samt att du här b la har möjlighet att lagra dina filer i OneDrive, dela filer och arbeta i Teams eller OneNote.

För att logga in i O365 utanför skolan

Då använder du som elev din skolmailadress samt ditt vanliga lösenord. Adressen är oftast förnamn.efternamn@edu.sandviken.se
Vissa elever har dock en siffra i sin adress. Är du osäker hittar du din adress längst upp till höger, bakom din profil när du inloggad på skolans office 365.

Viktigt !

Att du som elev regelbundet läser information i din mail och i de andra kanaler du är tillagda i.

Den daglig skolinformation till alla elever återfinns på edWise, på Bessemerskolans hemsida/För elever/Aktuellt elever, samt på informationsskärmarna i skolans korridorer.

Appar i smartphone

De flesta funktionerna i O365 finns som appar att använda i din smartphone. T ex Outlook för att hålla koll på mailen eller OneDrive för att alltid ha dina filer med dig. Även här använder man sin mailadress och sitt vanliga lösenord när man loggar in.