Bessemerskolan - ett vidare val!

Office 365 - för lärare och elever

Office365 är ytan där du som elev arbetar till vardags. Här finns din personliga mailbox samt att du här b la har möjlighet att lagra dina filer i OneDrive, dela filer och arbeta i Teams eller OneNote.

Office365 innehåller de verktyg du använder i ditt skolarbete.

Appar i smartphone

  • Installerar du Teams, OneDrive, Outlook samt t ex Word så kan du göra mycket av ditt arbete även på mobilen.
  • Inloggning - mailadress och lösenord.