Bessemerskolan - ett vidare val!

Skoldator till elever

 • Alla eleverna på skolan får låna en bärbar dator att använda i sin utbildning.
 • Mer information och avtalsregler får du i samband med att du börjar på skolan.
 • Avtalet ska skrivas på och återlämnas innan utdelning av dator kan ske.
 • Vid studieavbrott ska alltid datorn återlämnas.
 • Elever på Introduktionsprogrammen lämnar alltid tillbaka sin dator efter slutförda studier.


Här några utdrag ut avtalet:

Elev tillsammans med vårdnadshavare ska skriva under avtalet för att få hämta ut din dator:

 • Det är du som elev som ska använda datorn.
 • Du får inte låna ut den eller överlåta den till någon annan.
 • Datorn ska alltid vara under uppsikt eller förvaras inlåst.
 • Upphovsrättskyddat material eller användning som strider mot gällande lagar får ej förekomma på datorn.
 • Om datorn skadas på ett sätt som inte täcks av garanti eller försäkring så kan eleven bli fullt ersättningsskyldig.
 • Vid problem med eller skada på datorn ska du alltid så snart som möjligt kontakta IT-Supporten på skolan.

Öppettider på skolans IT-support: kl 09-12 alla skoldagar