Bessemerskolan - ett vidare val!

Skoldator till elever

Alla eleverna på skolan får låna en bärbar dator att använda i sin utbildning.

Mer information och avtalsregler får du i samband med att du börjar på skolan.

Avtalet ska skrivas på och återlämnas innan utdelning av dator kan ske.

Vid studieavbrott ska alltid datorn återlämnas.

Elever på Introduktionsprogrammen lämnar alltid tillbaka sin dator efter slutförda studier.

Här några utdrag ut avtalet:

Elev tillsammans med vårdnadshavare ska skriva under avtalet för att få hämta ut din dator:

  • Det är du som elev som ska använda datorn.
  • Du får inte låna ut den eller överlåta den till någon annan.
  • Datorn ska alltid vara under uppsikt eller förvaras inlåst.
  • Upphovsrättskyddat material eller användning som strider mot gällande lagar får ej förekomma på datorn.
  • Om datorn skadas på ett sätt som inte täcks av garanti eller försäkring så kan eleven bli fullt ersättningsskyldig.
  • Vid problem med eller skada på datorn ska du alltid så snart som möjligt kontakta IT-Supporten på skolan.

Öppettider på skolans IT-support: kl 09-12 alla skoldagar