Bessemerskolan - ett vidare val!

Skoldator till elever

Varje elev får låna en bärbar dator under sin skoltid.
Mer information och avtalsregler får du vid skolstart, i samband med att du hämtar ut din dator. 

 • Alla eleverna på skolan får låna en bärbar dator att använda i sin utbildning.
 • Elever som slutför sina studier på de Nationella Programmen och i övrigt uppfyller handhavandereglerna, får behålla datorn efter utbildningen.
 • Elever på Introduktionsprogrammen lämnar alltid tillbaka sin dator efter slutförda studier.
 • Vid studieavbrott ska alltid datorn återlämnas.
 • Mer information och avtalsregler får du vid i samband med att du hämtar ut din dator på skolan.

 

Här är några utdrag ut avtalet:

som elev tillsammans med vårdnadshavare ska skriva under för att få hämta ut din dator:

 • Det är du som elev som ska använda datorn.
 • Du får inte låna ut den eller överlåta den till någon annan.
 • Datorn ska alltid vara under uppsikt eller förvaras inlåst.
 • Upphovsrättskyddat material eller användning som strider mot gällande lagar får ej förekomma på datorn.
 • Om datorn skadas på ett sätt som inte täcks av garanti eller försäkring så kan eleven bli fullt ersättningsskyldig.
 • Vi problem med eller skada på datorn ska du alltid så snart som möjligt kontakta IT-Supporten på skolan.

Öppettider på skolans IT-support:

Sidansvarig: Birgitta Pettersson
Uppdaterad: 2018-04-12

Bessemerskolan
Industrivägen 7
811 80 Sandviken
Telefon kommunens växel: 026-24 00 00
Fax Kunskapsförvaltning: 026-25 58 87

Sandvikens Kommun