Bessemerskolan - ett vidare val!

Läroböcker

Eleverna har läroböckerna till låns under läsåret. Du får kvittera de böcker du får låna och är sedan ansvarig för boken och får alltså ersätta den om den blir förstörd eller försvinner. Om Du flyttar eller av annat skäl slutar skolan, ska alla böcker återlämnas till undervisande lärare.