Bessemerskolan - ett vidare val!

Likabehandlingsplaner

Likabehandlingsplan

På vår skola arbetar vi aktivt varje år med likabehandlingsplanen. Mentor informerar mer vid skolstart.

Varje program har egna Likabehandlingsplaner.

Utbildning/skolans värdegrund

Obligatorisk likabehandlingsutbildning, skolans värdegrund, för elever i åk 1 och all ny personal. På uppdrag av rektor är likabehandlingsutbildningen obligatorisk och schemat bryts. Byt gärna tider med varandra om det passar bättre. Skolans värdegrund ska förankras hos all personal, gå i första hand med klassen/programmet.

Utbildningen innehåller

Diskussioner och interaktiva övningar om genus, jämlikhet och jämställdhet. Diskrimineringslagens sju områden som kön, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet samt ålder. Kartläggningsområden som näthat, språkbruk, respekt och attityd, trygghet och arbetsro samt de grundläggande demokratiska värderingarna och människors lika värde.


frågor och funderingar kontakta skolans rektor