Bessemerskolan - ett vidare val!

Bessemerskolans ordningsregler

Från att du börjar på vår skola är du en del av Bessemerskolan och dess arbetsmiljö. Vi vill att alla ska känna sig välkomna, sedda och bekräftade.

Du som studerar eller arbetar vid vår skola bidrar efter bästa förmåga till en bra arbetsmiljö där trygghet och studiero råder utifrån vår gemensamma värdegrund.

Bessemerskolan ordningsregler ska var och en ta del av och följa.

 

Hur delges ordningsreglerna?

Information om skolans ordningsregler delges våra elever vid skolstart samt till vårdnadshavare vid första föräldramötet.

Eleverna bekräftar skriftligt att de tagit del av, förstått innehållet och lovar följa skolans ordningsregler.