Bessemerskolan - ett vidare val!

Passerkort

Passerkort utfärdas av Sandvikenhus på skolan vid skolstart. Innehavaren av passerkortet skall bevara detta på ett betryggande sätt så att det ej kan nyttjas av obehöriga.

Förlust av passerkort skall omedelbart anmälas till expeditionen. Eleven är ersättningsskyldig för förlorat passerkort, till en kostnad som idag är 200kr, för lånekort är kostnaden 75kr.

Vid avslutad skolgång skall det återlämnas till expeditionen.

 REGLER  - PASSERKORTPDF (pdf, 21.1 kB)