Bessemerskolan - ett vidare val!

Prövning av gymnasiekurs

På Bessemerskolan tar vi emot elever för prövning i mån av plats.
I första hand elever som går på skolan, i andra hand elever som gått på skolan och därefter externa elever från andra skolor.
Max 2 prövningar/period.

Det finns två prövningsperioder under ett läsår, hösttermin eller vårtermin

PrövningsansökanPDF (pdf, 284.4 kB) ska vara inlämnad senast:
15/6 för prövning Hösttermin
15/12 för prövning Vårterminen

När du fått besked via mail om beviljad prövning, kommer första träffen att vara ett prövningstorg med obl närvaro.
v 36 startar Höstterminens prövningar
v 05 startar Vårterminen prövningar

Prövning för skolans egna elever

Prövning görs på hela kursen och är kostnadsfri för elever som går i gymnasieskolan om kursen ingår i elevens studieplan. Prövning i idrott kan endast sökas till höstterminen. Betyget utfärdas i samband med ordinarie betygsättning vid terminslut i januari eller i mitten av juni.

Sommarskola

Frivillig undervisning efter avslutad gymnasiekurs. Vi erbjuder sommarskola i engelska och matematik. Du som fått erbjudande om att gå sommarskola ska senast 30 maj återlämna svar till skolan, information och anmälningsblankett får du av din lärare.
För att erhålla nytt betyg i kursen, ska en prövning göras i samband med avslutad sommarskola.
Istället för sommarskola kan du även bli erbjuden omläsning av kurs i en sk basgrupp.

 

Prövning för extern elev

Prövning görs på hela kursen. Vi tar emot externa elever upp till 25 år i mån av plats. I första hand skolans egna elever. Prövning i idrott kan endast sökas till höstterminen.

Är du inte längre elev vid gymnasieskolan kostar prövningen 500 kr/kurs, om du nu inte tidigare har fått betyget IG/F på kursen. Först när du fått godkänt beslut på att genomföra prövningen skall avgift betalas in till kommunen på plusgiro 32228-9.

Märk inbetalningen med: PRÖVNING, namn, personnummer och kurskod/kurs prövningen gäller. OBS! Inbetald avgift återbetalas ej.

Kvitto på betald avgift skall visas innan prövningen påbörjas. Betyget kommer att skickas hem till dig efter att prövningen är betygsatt.

Text