Bessemerskolan - ett vidare val!

Säkerhetsrutiner inom ämnet Idrott och hälsa

Vid alla typer av skridskoåkning är hjälm obligatoriskt och när vi paddlar är flytväst föreskrivet.

Vid aktiviteter såsom pulkaåkning och alpin utförsåkning rekommenderar vi hjälm.

Vårdnadshavare alt myndig elev avgöra själv vilken säkerhetsutrustning som är lämplig vid de olika planerade aktiviteterna.