Bessemerskolan - ett vidare val!

Säkerhetsrutiner inom ämnet Idrott och hälsa

Vid alla typer av skridskoåkning är hjälm obligatoriskt och när vi paddlar är flytväst föreskrivet.

Vid aktiviteter såsom pulkaåkning och alpin utförsåkning rekommenderar vi hjälm.

Det är dock upp till vårdnadshavare alt myndig elev att avgöra vilken säkerhetsutrustning som är lämpligast vid de olika planerade aktiviteterna.

Vid friluftsdag skall närvarolistor finnas på expeditionen där det framgår vilka elever som är närvarande, vilka lärare som är ansvariga, var man vistas samt transportmedel.

I säkerhetssyfte är vår ambition att vi alltid ska vara minst två lärare med på friluftsdagarna.