Bessemerskolan - ett vidare val!

Schema för Bessemerskolans elever

  • Elever ser sitt personliga schema under "Skola 24" i Unikum. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
    IM - personnummer 10 siffror med bindestreck (ååmmdd-xxxx) 
    NP - personnumrer 12 siffror utan bindestreck (ååååmmddxxxx) 

  • Tänk på att schemat på gymnasieskolan kan förändras under pågående läsår då kurser avslutas och nya startas eller vid byte av grupp. Vid ev förändringar brukar en uppdatering av schemat ske inför helgen. Så ta för vana att titta på ditt schema på söndagar.

  • Förälder och vårdnadshavare som har tillgång till Unikum ser också klassschema och elevschema via sin inloggning.