Bessemerskolan - ett vidare val!

Schema för Bessemerskolan

  • Schemat på gymnasieskolan kan förändras under pågående läsåret då kurser avslutas och nya startar.
  • Ta till vana att uppdatera dig på schemat varje helg. 
  • Du kan söka scheman för dig själv via ID, klasser och lärare.
  • Personligt scheman:
    NP (ÅÅÅÅMMDDXXXX) hela personnumret utan bindestreck
    IM (ÅÅMMDD-XXXX) personnummer med bindestreck, utan årtal

Schemalänk NP - Nationella programlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Schemalänk IM - Introduktionsprogrammenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster