Bessemerskolan - ett vidare val!

Trivselregler för alla på skolan

Bil: Parkera bilen på avsedd plats. Respektera gällande trafikregler.

Cykel: Ställ cykeln på anvisad plats, i cykelställen.

Lektioner: Kom väl förberedd till lektionerna och tag med nödvändigt materiel.

Mobbning: Om du ser att någon på skolan mobbas eller far illa på annat sätt informera mentor, elevvårdspersonal eller rektor.

Måltider: Matsalen är öppen mellan 10:45 – 13:00. För att få en bra och trivsam miljö i matsalen följer du som elev ett angivet lunchschema.

Objuden gäst: Om du ser någon som inte tillhör skolan och som du misstänker inte är här i ärliga avsikter informera vaktmästaren eller rektor.

Olycka: Om du själv är orsak till att något i skolan går sönder, meddela genast vaktmästaren.

Respekt: Visa respekt för varandra och för varandras arbetsuppgifter och lektioner. 

Rökning: Skollagen förbjuder rökning inom alla skolans områden.

Skadegörelse: Hjälp till att hålla skolan ren och bekämpa aktivt all skadegörelse.


Sidansvarig: Birgitta Pettersson
Uppdaterad: 2015-08-12

Bessemerskolan
Industrivägen 7
811 80 Sandviken
Telefon kommunens växel: 026-24 00 00
Fax Kunskapsförvaltning: 026-25 58 87

Sandvikens Kommun