Bessemerskolan - ett vidare val!

Skolkurator - Elevhälsan

Till oss kan du vända dig när du behöver prata med en person som inte för vidare det du sagt, som är neutral, erfaren och intresserad. 

Tid bokas enklast via teamschatten eller via mail till någon av oss kuratorer utifrån det program du går.

Samtalsstöd hos kurator

Läs mer om hur socialtjänsten fungerar
Läs mer om stöd för psykisk hälsa barn, ungdom, vuxen

Elevhälsan - Kurator

Elisabeth Kjellander Skolkurator
Telefon: 026 - 24 17 45
elisabeth.kjellander@edu.sandviken.se
Program: EK, FS/HA, SA, IMA1, IMA2,

Rebecka Krantz Skolkurator
Telefon: 026 - 24 12 48
rebecka.krantz@edu.sandviken.se
Program: BA, BF, EE, ES, IN, NA, TE, IMA1, IMA2

Linda Lööf Skolkurator (deltid)
Telefon: 026- 24 24 27
linda.loof@edu.sandviken.se 
Program: FT, VO, IMS, IMY, IMV, GYsär

Kristoffer Andersson Skolkurator (vikarie)
Telefon: 026 - 24 04 76
kristoffer.andersson@edu.sandviken.se
stöd till kurator för program: FT, VO, IMS, IMY, IMV, GYsär

Chef för elevhälsan Bessemerskolan:
Catharina Högström
Tel:efon 026 24 18 92
E-post: catharina.hogstrom@edu.sandviken.se