Bessemerskolan - ett vidare val!

Skolledningen

Ledningsdeklaration - vi arbetar för att:

  • Alla vid Bessemerskolan ska ha lika värde och känna trivsel och arbetsglädje
  • Gymnasieskolan ska präglas av en helhetssyn som gynnar lärande, öppenhet och delaktighet
  • Våra elever ska upptäcka sina möjligheter, så att de utvecklas och får en ökad självkänsla.

Gymnasierektor Bessemerskolan

Eva Aronsson, rektor
Telefon: 026 - 24 15 69
eva.aronsson@edu.sandviken.se
Leder och ansvarar för gymnasieskolans och gymnasiesärskolans verksamheter samt skolboblioteket.


Skolans biträdande rektorers uppgift är att leda och stödja den pedagogiska verksamheten. Att uppnå uppsatta mål och ge eleverna de bästa förutsättningar för sitt lärande.

Högskoleförberedande- och Yrkesprogram

Åsa Gunnarsson bitr.rektor
Telefon: 026 - 24 00 19 
asa.gunnarsson@edu.sandviken.se
Ansvarar för programmen EK, HA, SA

Tobias Landström bitr.rektor
Telefon: 026 - 24 10 32
tobias.landstrom@edu.sandviken.se
Ansvarar för programmen BA, EE och IN
samt chef för speciallärare, studievägledare, schemaläggare och skoladministratörer

Daniel Lind bitr.rektor
Telefon: 026 - 24 13 76
daniel.lind@edu.sandviken.se
Ansvarar för programmen FT, VO samt RIG/NIU och elevboendet

Elin Nilsson bitr.rektor
Telefon: 026-24 15 68
elin.nilsson@edu.sandviken.se
Ansvarar för programmen BF, ES, NA, TE

Introduktionsprogram

Anna-Karin Broström bitr.rektor
Telefon: 026-24 20 93
anna-karin.brostrom@edu.sandviken.se
Ansvarar för introduktionsprogrammet IMA2

Stefan Molander bitr.rektor
Telefon: 026-24 02 15
stefan.molander@edu.sandviken.se
Ansvarar för introduktionsprogrammen IMA1, IMS, IMV, IMY

Gymnasiesärskolan

Anna-Karin Broström bitr.rektor
Telefon: 026-24 20 93
anna-karin.brostrom@edu.sandviken.se
Ansvarar för programmen på GySär

Övriga uppdrag inom Ledningsgruppen

Fredrik Norman kvalitetssamordnare för gymnasieskolan
Telefon: 026 - 24 24 49
fredrik.norman@edu.sandviken
samt förstelärare och gymnasielärare engelska och religion

Anna Wikman, ekonom för gymnasieskolan
Telefon: 026-24 13 95
anna.wikman@edu.sandviken.se
samt kontaktperson för gymnasieantagningen på Bessemerskolan