Bessemerskolan - ett vidare val!

Skolsköterska - Elevhälsan

Vi skolsköterskor arbetar inom elevhälsan med förebyggande insatser och kan ses som elevernas företagshälsovård.

Till oss kan du komma för:

  •    Hälsobesök
  •    Enklare sjukvård

Vårt mål är att uppmuntra och handleda elever till att ta större ansvar för sin hälsa.

Varje elev i årskurs ett får vid höstterminens början fylla i en hälsodeklaration och inbjuds under läsåret till ett hälsobesök. Vi deltar i klass- och elevvårdskonferenser.

Ungdomsmottagningen kommer att finnas hos oss på Torsdagar. Skolläkare träffas efter överenskommelse med oss skolsköterskor.

Elevhälsan - Skolsköterska

Ingela Grubb Skolsköterska
Telefon: 026 - 24 14 37
ingela.grubb@edu.sandviken.se
Program: EK, FS/HA, FT, SA, VO och GySär

Pethra Mikaelsson Skolsköterska
Telefon: 026-24 15 45
pethra.mikaelsson@edu.sandviken.se
Program: BA, BF, EE, ES, IN, NA, TE samt RIG

Ann-Charlotte Nordström Skolsköterska
Telefon: 026-24 15 22
ann-charlotte.nordstrom@edu.sandviken.se
Program: IM-Introduktionsprogrammen

 

Chef för elevhälsan Bessemerskolan:
Catharina Högström
Tel:efon 026 24 18 92
E-post: catharina.hogstrom@edu.sandviken.se