Bessemerskolan - ett vidare val!

Specialpedagog/Speciallärare

Vi specialpedagoger/speciallärare arbetar inom elevhälsan som stöd för att eleven ska lyckas med sina studier.

Specialpedagog

Tryck på bilden för att se den i större format.

Stöd i studierna

"...om det kan befaras att eleven inte kommer att nå de kunskapsmål som anges i kursplanerna eller om eleven av andra skäl behöver särskilt stöd."
Gymnasieförordningen8 kap1 §9

  • Du behöver inte ha en diagnos för att få stöd i dina studier.
  • Om Du har läs- och skrivsvårigheter har Du rätt att få längre tid på ett prov och eventuellt få ett muntligt prov samt anpassat material.
  • På nationella provet i Svenska skriver alla elever på dator.
  • På Din dator finns program som kan hjälpa Dig, t.ex. Lärverktyg via office 365, Inläsningstjänst , Vital (talanalys), Vitex (pdf-fil), Stava Rex, SpellRight m.m.
Till sida för läromedel för särskilt stöd

Specialpedagog

Kajsa Hedström Specialpedagog
Telefon: 070 089 70 90
kajsa.hedstrom@edu.sandviken.se
Program: IM -  Introduktionsprogrammen

Hanne Stranden Specialpedagog
Telefon: 026 - 24 20 70
hanne.stranden@edu.sandviken.se 
Program: NP - Nationella programmen

Linda Dahl Specialpedagog
Telefon: 026 - 24 03 19
linda.dahl@edu.sandviken.se
Program: NP - Nationella programmen

Speciallärare

Richard Duerden Speciallärare
Telefon: 026 - 24 03 28
richard.duerden@edu.sandviken.se
Program: NP - Nationella programmen
stöd främst i engelska

Ann-Marie Lindström Speciallärare
Telefon: 026 - 24 03 25
ann-mari.lindstrom@edu.sandviken.se
Program: NP - Nationella programmen
stöd främst i matematik

Lena Person Speciallärare
Telefon: 070 912 08 65
lena.persson@edu.sandviken.se
Program: IM - Introduktionsprogrammen
stöd främst i Matematik

Kerstin Stenman Pettersson Speciallärare
Telefon: 026 - 24 07 77
kerstin.stenman@edu.sandviken.se
Program: NP - Nationella programmen
stöd främst i svenska