Bessemerskolan - ett vidare val!

Välkommen till Bessemerskolan

På vår skola är vi ca 1100 elever och 180 personal fördelade på fem högskoleförberedande program och sju yrkesprogram med flera olika inriktningar samt fyra introduktionsprogram.

Vi har ett riksidrottsgymnasium RIG med inriktningen orientering samt nationell idrottsutbildning NIU med inriktning bandy och innebandy.

Våra utbildningar är samlade i fina och ändamålsenliga lokaler på Bessemerområdet i Sandviken. Här finns också ett stort och modernt skolbibliotek som dessutom är utsett till Årets skolbibliotek 2018. Du har nära till bussar och promenadavstånd till centrum.

Vårt samarbete med näringslivet är omfattande vilket gör att flera av våra program är certifierade av branschen. Framför allt på våra yrkesprogram finns stora möjligheter till spännande praktik, dels i Sandviken men även på andra platser i Sverige eller utomlands.

Vi har ett väl utvecklat arbete med likabehandling så att alla elever ska kunna känna sig trygga och få arbetsro på vår skola. Vi vill att du ska känna att du som elev kan påverka din skolgång, därför har vi forum som klassråd och elevråd som viktiga mötesplatser.

  • På Bessemerskolan får du en möjlighet att möta kluriga, utvecklande, ibland krävande men också roliga utmaningar.
  • Oavsett vilket program du väljer eller vilka dina drömmar är,
    vill vi att du ska bli redo att möta framtiden.
  • Därför kommer vi att vägleda dig med trygghet och stöttning genom gymnasiet.
  • Hos oss på Bessemerskolan kommer du att få en lärorik och intressant gymnasietid.

Vi arbetar för att:

  • skolan ska ha en gemensam värdegrund och att du kan känna trivsel och arbetsglädje.
  • skolan ska präglas av en helhetssyn som gynnar lärande, öppenhet och delaktighet

  • våra elever ska upptäcka sina möjligheter, så att de utvecklas och får en ökad självkänsla


På Bessemerskolan ska du känna dig välkommen,
sedd och bekräftad

Följ oss på Facebook

Elevdemokrati

På vår skola arbetar vi aktivt med att hitta formerna för hur elevdemokratin ska utformas och att klargöra i vilka frågor som eleverna vill ha inflytande.

I klasserna diskuteras bland annat frågor som berör hur vi visar varandra respekt, om tjejer och killar behandlas olika, om vi diskriminerar varandra på annat sätt.