Bessemerskolan - ett vidare val!


V‌ecka 12

Måndag

Stängt

p.g.a. studiebesök


Tisdag

9-16


Onsdag

9-15


Torsdag

9-15


Fredag

9-12Kontakta oss gärna om du undrar över något. Många gånger går det till exempel bra att studera i biblioteket även utanför ordinarie öppettider.

Om Bessemerbibliotekets uppdrag:
Bessemerbiblioteket är en pedagogisk resurs i skolan. Vi vilar på två ”ben”, läs- och skrivutveckling och medie-och informationskunnighet. Vi arbetar med nyckelbegreppen: skapa nyfikenhet, vara ett fönster ut mot omvärlden och förbereda eleverna för att vara demokratiskt medvetna medborgare och livslånga biblioteksanvändare.

Information om Novelltävlingen hittar du här!

Bessemerbiblioteket tilldelades 2018 utmärkelsen Årets skolbibliotek och Skolbibliotek i världsklass.

Personal:

Emma Lindgren
Bibliotekarie 026-241688
emma.lindgren@edu.sandviken.se

Kirsi Rutanen
Bibliotekarie 026-241676
kirsi.rutanen@edu.sandviken.se

Åsa Eriksson Gladh
Biblioteksassistent 026-241462

Post- och besöksadress: Bessemerbiblioteket Industrivägen 7 81180 Sandviken