Bessemerskolan - ett vidare val!

Våra Idrottsutbildningar

Drygt 100 elever kombinerar sina studier på Bessemerskolan med en idrottsinriktning. Eleverna läser på olika program och på olika nivåer. I första hand läser man specialiceringskurser på 200 poäng inom sitt individuella val och 100-500 poäng som program fördjupning, beroende av idrottsinriktning.

Riksidrottsgymnasium - RIG

Bessemerskolan har RIG Orientering. Vi tar in 10 elever/år vilket betyder att det är den absoluta sverigeeliten i orientering som är på plats. Eleverna tränar 4 ggr i veckan på skoltid. Ansökan till RIG gör man via respektive specialförbund.

Nationellt godkända idrottsutbildningar - NIU

Bessemerskolan har NIU Bandy och NIU Innebandy. Vi tar in 10 elever/år till bandyn och 13 elever/år till innebandyn. Eleverna tränar 3 ggr/vecka på skoltid. Vi strävar vi mot att eleverna ska nå nationell elit. Ansökan till NIU gör man via respektive specialförbund.

Öppet hus hos NIU Innebandy Tisdag 8/11

Idrott och hälsa - speciallisering

Övrigt erbjuder skolan inom ramen för individuellt vai i åk 2 och åk3 möjlighet till att läsa Idrott och hälsa speciallisering utifrån egen vald idrott.

Adress:
Besöksadress: Industrivägen 5

Postadress:
RIG och NIU
Industrivägen 7
811 80  SANDVIKEN

Kontaktperson
bitr.rektor: Daniel Lind
tel: 026 - 24 13 76
daniel.lind@edu.sandviken.se