Bessemerskolan - ett vidare val!

Skolexpedition

Information, Administration, Elevärenden, CSN, Busskort, Schemaläggare m.m.
Kontaktinformation för Skolexpeditionen

Skolledning

Gymnasiechef, Rektorer, bitr.Rektorer
Kontaktinformation för Skolledning

Skolsköterska

Förebyggande hälsovård och enklare sjukvård.
Kontaktinformation för Skolhälsovård

Skolkurator

Sociala och Psykosociala frågor.
Kontaktinformation för Skolkurator

Specialpedagog

Kontaktinformation för Speciallärare

Studie- och yrkesvägledning

Frågor och funderingar runt elevens studier.
Kontaktinformation för Studie- och yrkesvägledning

Samordnare UF och Jämställdhet

Samordnar Ung Företagsamhet och utbildningar i genus- och likabehandling.
Kontaktinformation för samordnare UF och Jämställdhet

Vaktmästare

Skötsel av skola, skåp, nycklar m.m.
Kontaktainformation för Vaktmästare

På vår skola arbetar även:
* Hälsopedagog
* Elevvärd och
* Studiehandledare

Deras uppgift är att stödja och hjälpa eleverna.