Bessemerskolan - ett vidare val!

Skolkurator

Du kan vända dig till någon av oss när du behöver prata, till en person som inte för vidare det du sagt, som är neutral, erfaren och intresserad. 

Vårt uppdrag är att stötta dig när du har det jobbigt, det kan handla om

  • Stress
  • Relationer till vänner, familj, klasskamrater
  • Frågor och funderingar kring den psykosociala hälsan, 
    droger, sexualtitet och samlevnad.
  • Studieekonomi och stipendier
  • Information om samhällsservice, sociala och familjerättsliga  frågor

Vi har tystnadsplikt och kontakten är alltid frivillig. Kurator har anmälningsplikt till socialtjänsten om det framkommer att någon under 18 år far illa. Vi lämnar information angående studiebidrag, extra tillägg och studiemedel, se även www.csn.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kurator deltar i elevhälsoteam, elevkonferenser och andra samarbetsforum. Vi samverkar med andra verksamheter i samhället.

Anders Andersson Skolkurator
Telefon: 026- 24 17 45
anders.andersson@edu.sandviken.se
Övergripande: hälsosamtal för åk1 nationella program

Lena Bäckström Skolkurator
Telofon: 026- 24 03 25
lena.backstrom@edu.sandviken.se
Övergripande: CSN-frågor alla program
Program: BA, ESEST, FT, IN, TE, VO samt IMIA, IMPRE, IMPRO

Monica Crosson Skolkurator
Telefon: 026 - 24 04 76
monica.crosson@edu.sandviken.se
Program:

Linda Lööf Skolkurator
Telefon: 026- 24 24 27
linda.loof@edu.sandviken.se 
Övergripande: CSN-frågor alla program
Program: EE, EK, HA, NA, RL, SA samt  IM-SPR och IMYRK
Program: GySär och GrSär åk9.

Besöks- och postadress:
Industrivägen 7
811 80 Sandviken
kommunväxel, tel: 026 - 24 00 00

fax till kunskapsförvaltningen
026 - 25 58 87