Bessemerskolan - ett vidare val!

Skolkurator

Just nu tar vi endast emot bokade besök hos oss skolkuratorer.

Då undviker vi att det blir trängsel och köbildning.

Tid bokas enkelt via teamschatten eller via mail till någon av oss kuratorer utifrån det program du går..
Kuratorskontakt - nyheter ht 2020 Pdf, 40.7 kB. (Pdf, 40.7 kB)

 

Samtalsstöd

  • Du kan vända dig till någon av oss när du behöver prata, till en person som inte för vidare det du sagt, som är neutral, erfaren och intresserad. 
  • Vårt uppdrag är att stötta dig när du har det jobbigt.
  • Vi har tystnadsplikt och kontakten är alltid frivillig.
  • Kurator har anmälningsplikt till socialtjänsten om det framkommer att någon under 18 år far illa. 
  • Vi lämnar information angående studiebidrag, extra tillägg och studiemedel, se även www.csn.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Kurator deltar i elevhälsoteam, elevkonferenser och andra samarbetsforum. Vi samverkar med andra verksamheter i samhället.

Anders Andersson Skolkurator (deltid)
Telefon: 026- 24 17 45
anders.andersson@edu.sandviken.se
Program: BA, IN

Linda Lööf Skolkurator (deltid)
Telefon: 026- 24 24 27
linda.loof@edu.sandviken.se 
Program: FT, VO, IMS, IMY, IMV, GS

Rebecka Krantz Skolkurator
Telefon: 026 - 24 12 48
rebecka.krantz@edu.sandviken.se
Program: EE, EK, HA, SA, IMA1, IMA2

Tiina Riipinen Skolkurator
Telefon: 026- 24 03 18
tiina.riipinen@edu.sandviken.se
Program: BF, ES, NA, TE, IMA3

Besöks- och postadress:
Industrivägen 7
811 80 Sandviken

tel: 026 - 24 00 00 Medborgarservice

Läs mer om hur socialtjänsten fungerar
Läs mer om stöd för psykisk hälsa barn, ungdom, vuxen