Bessemerskolan - ett vidare val!

Skolsköterska

Vi skolsköterskor arbetar inom elevhälsan med förebyggande insatser och kan ses som elevernas företagshälsovård.

Till oss kan du komma för:

  •    Hälsobesök
  •    Enklare sjukvård

Vårt mål är att uppmuntra och handleda elever till att ta större ansvar för sin hälsa.

Varje elev i årskurs ett får vid höstterminens början fylla i en hälsodeklaration och inbjuds under läsåret till ett hälsobesök. Vi deltar i klass- och elevvårdskonferenser.

Ungdomsmottagningen kommer att finnas hos oss på Torsdagar. Skolläkare träffas efter överenskommelse med oss skolsköterskor.

Ingela Grubb Skolsköterska
Telefon: 026 - 24 14 37
ingela.grubb@edu.sandviken.se
Program: EE, EK, FT, HA, SA, VO och GySär

Pethra Mikaelsson Skolsköterska
Telefon: 026-24 15 45
pethra.mikaelsson@edu.sandviken.se
Program: BA, BF, ESEST, IN, NA, TE

Ann-Charlotte Nordström Skolsköterska
Telefon: 026-24 15 22
ann-charlotte.nordstrom@edu.sandviken.se
Program: IM-Introduktionsprogrammen

Besöks- och postadress:
Industrivägen 7
811 80 Sandviken

tel: 026 - 24 00 00 Medborgarservice