Bessemerskolan - ett vidare val!

Specialpedagog/Speciallärare

Vi specialpedagoger/speciallärare arbetar inom elevhälsan som stöd för att eleven ska lyckas med sina studier.

Stöd i studierna

"...om det kan befaras att eleven inte kommer att nå de kunskapsmål som anges i kursplanerna eller om eleven av andra skäl behöver särskilt stöd."
Gymnasieförordningen8 kap1 §9

  • Du behöver inte ha en diagnos för att få stöd i dina studier.
  • Om Du har läs- och skrivsvårigheter har Du rätt att få längre tid på ett prov och eventuellt få ett muntligt prov samt anpassat material.
  • På nationella provet i Svenska skriver alla elever på dator.
  • På Din dator finns program som kan hjälpa Dig, t.ex. Lärverktyg via office 365, Inläsningstjänst , Vital (talanalys), Vitex (pdf-fil), Stava Rex, SpellRight m.m.

Anne Ahlros Specialpedagog
Telefon: 026 - 24 19 48
anne.ahlros@edu.sandviken.se
Program: IM -  Introduktionsprogrammen

Annika Lindroth Specialpedagog 
Telefon: 026 - 24 20 70
annika.lindroth@edu.sandviken.se 
Program: NP - Nationella programmen

Lena Person Speciallärare
Telefon: 070-912 0865
lena.persson@edu.sandviken.se
Program: IM - Introduktionsprogrammen
stöd i olika ämnen, främst svenska

Katarina Vestlund Speciallärare
Telefon: 026 - 24 12 48
katarina.vestlund@edu.sandviken.se
Program: NP - Nationella programmen
stöd i olika ämnen, främst matematik

Richard Duerden Speciallärare
Telefon: 026 - 24 03 28
richard.duerden@edu.sandviken.se
Program: NP - Nationella programmen
stöd i olika ämnen, främst engelska