Bessemerskolan - ett vidare val!

Studie- och yrkesvägledning

När träffar du oss?

Kom till oss om du har funderingar och frågor runt:

  • ditt nuvarande program och studiesituation
  • inriktningar, individuella val  och valbara kurser
  • byte av program/skola

Vi hjälper även till när det gäller din framtid efter gymnasieskolan:

  • dina intressen och önskemål om utbildningar och yrken
  • dina möjligheter och förmågor att nå ditt mål
  • behörighet till högskolan
  • arbeten i framtiden

Sök upp oss på plats eller boka en tid. 

Studie- och yrkesvägledare - SYV

Maria Ericsson
Telefon: 026-24 15 31
maria.g.ericsson@edu.sandviken.se 
Program: IMS, IMY

Helena Linder
Telefon: 026-24 03 64
helena.linder@edu.sandviken.se
Program: IMA, IMV

Karin Holmbäck 
Telefon: 026-24 24 19
karin.holmback@edu.sandviken.se
Program: BA, ESEST, IN , NA, TE och GySär

Ann Persson 
Telefon: 026-24 13 59
ann.persson@edu.sandviken.se
Program: EE, EK, FT, HA, RL, SA, VO

Besöks- och postadress:
Industrivägen 6, 7
811 80 Sandviken
kommunväxel, tel: 026 - 24 00 00

fax till kunskapsförvaltningen
026 - 25 58 87

www.ams.se
www.kyutbildningar.se
www.studentum.se
www.studera.nu
www.syoguiden.com
www.utbildningsinfo.se