Bessemerskolan - ett vidare val!

Vaktmästare

Skötsel av alla skolans lokaler, elevskåp, inköp, nycklar m.m.

Tommy Bergström
Telefon: 026-24 15 21
tommy.bergstrom@sandviken.se
Ansvarar för Industrivägen 5, 7, 9

Inge Larsson
Telefon: 026-24 19 11
inge.larsson@sandviken.se
Ansvarar för Industrivägen 2, 6, 8 och Verkstadsgatan

Besöks- och postadress:
Industrivägen 7
811 80 Sandviken
kommunväxel, tel: 026 - 24 00 00

fax till kunskapsförvaltningen
026 - 25 58 87