Bessemerskolan - ett vidare val!

Nyhetsarkiv

  • Bessemerskolans målmedvetna arbete har givit resultat


    Utifrån skolinspektionens enkätundersökning bland lärare och elever har SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) låtit höra av sig med anledning av Bessermerskolans goda resultat  i synnerhet vad beträffar elevernas studiero, trygghet och motivation.


  • MedieExpo 2017


    Den 2 juni genomförde Estetik media på Bessemerskolan sitt årliga MedieExpo på Kulturcentrum i Sandviken.


  • Läraren Sherzad Fatih får årets mångfaldspris


    Det är gymnasieläraren Sherzad Fatih, lärare på introduktionsprogrammet Bessemerskolan, som i år tilldelas mångfaldspriset.