Bessemerskolan - ett vidare val!

Nyhetsarkiv

  • Bessemerskolan vidtar åtgärder inför återgång till ordinarie verksamhet


    Den 15 juni 2020 upphörde rekommendationen att bedriva undervisning på distans för gymnasieskolor, vilket innebär att vi återgår till ordinarie verksamhet.Bessemerskolan kommer utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten att vidta vissa åtgärder och förebygga för att minska smittspridning.Eleverna får information av mentor under sin första dag i skolan.