Bessemerskolan - ett vidare val!

Nyhetsarkiv

  • Busskort - ansökan


    Alla resande elever ska ansöka om busskort från sin egen kommun


  • Kom och ät på restaurangskolan


    Vi har åter öppet fredagar från vecka 36. Bordsbokning gäller. Vi tar max emot ca 40 gäster åt gången.


  • Bessemerskolan vidtar åtgärder inför återgång till ordinarie verksamhet


    Den 15 juni 2020 upphörde rekommendationen att bedriva undervisning på distans för gymnasieskolor, vilket innebär att vi återgår till ordinarie verksamhet.Bessemerskolan kommer utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten att vidta vissa åtgärder och förebygga för att minska smittspridning.Eleverna får information av mentor under sin första dag i skolan.