Bessemerskolan - ett vidare val!

Nyhetsarkiv

  • Information angående distansundervisning.


    Vår skolchef beslutade att från vecka 11 åtegå till viss närunder­visning vilket vi forsätter med fram till och med veckan efter påsk­lovet. Nytt beslut tas i vecka 15.
    Mer detaljerad information om närundervisningen ges via Unikum och Teams till elever, vårdnadshavare och personal.
    Gymnasiesärskolan fortsätter sin undervisning på plats.  • Äntligen dags att söka till gymnasiet!


    Är du nyfiken på Bessemerskolan? Kontakta någon av våra studie- och yrkesvägledare för mer information.