Bessemerskolan - ett vidare val!

Studentavslutningen 2021

Årets studentavslutningen blir inte som vanligt, vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer utifrån rådande omständigheter. Planen är att genomföra något liknande som förra året, vilket fungerade väldigt bra. Läs mer på avslutningssidan.

Studentavslutningssidan