Bessemerskolan - ett vidare val!

EKONOMIPROGRAMMET

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Programmet väljer du som främst är intresserad av ekonomi, marknadsföring eller juridik. Utbildningen kan leda till en examen som diplomerad gymnasieekonom, men förbereder dig även för yrkeslivet och eget företagande. Studierna är varierade och du får utveckla både din kreativitet och problemlösningsförmåga.

Ung företagsamhet

På Ekonomiprogrammet arbetar samtliga elever under åk 2 med Ung Företagsamhet. Det innebär att du tillsammans med några kompisar startar och driver ett eget företag under ett läsår, utvecklar och säljer riktiga produkter, deltar i mässor och tävlingar m.m.

Diplomerad Gymnasieekonom

- antagningsbar och anställningsbar
Som Diplomerad Gymnasieekonom blir du både anställningsbar och antagningsbar. Du har möjlighet att söka de jobb som finns och om du skulle vilja studera vidare är du samtidigt behörig att söka till olika ekonomiska utbildningar på högskolor och universitet.

Kvalificerad ekonomipraktik

Genom ett utvecklat samarbete med det lokala näringslivet genomförs ett antal projektarbeten knutna till företag. Det kan till exempel vara på en bank, på ett företags ekonomi - eller marknadsavdelning eller på ett konsultföretag inom redovisningsbranschen.

Den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen är viktig för att du ska få omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Genom praktik, Ung Företagsamhet och olika projekt är du väl förberedd att möta verkligheten.

Juridikinriktning

Inriktningen Juridik ger dig fördjupad kunskap om lagar, rättegångar, brott och straff, avtal, arbetsrätt och konsumentskydd.

Du får veta mer om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt.

Inriktningen utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

År 1

Under det första året läser du gymnasiegemensamma kurser, företagsekonomi, juridik och lär dig att arbeta självständigt i olika projekt. Du gör även din första praktikvecka.

År 2

I årsk 2 ligger fokus på företagande, du driver ett eget UF-företag, ett utmärkt sätt att förena teori och praktik. Du börjar även läsa in den särskilda behörigheten till högskolan.

År 3

Under år 3 gör du den största delen av praktiken. Du läser fler merit- och behörighetsgivande kurser och genomför ett större självständigt gymnasiearbete mot ett företag..

Efter utbildningen

Banktjänsteman, Ekonomiassistent, Marknadsassistent, Inköpare eller Projektledare.

Efter högskoleutbildning: Civilekonom, Advokat, Personalchef, Informationschef eller VD.

Adress:
Besöksadress:Industrivägen 7

Postadress:
Ekonomiprogrammet
Industrivägen 7
811 80 Sandviken

Kontaktpersoner för programmet:
lärare Larry Svensson
larry.svensson@edu.sandviken.se

bitr rektor Lena Dyremark
tel: 026 - 24 00 19
lena.dyremark@edu.sandviken.se