Bessemerskolan - ett vidare val!

FÖRSÄLJNINGS och SERVICEPROGRAMMET

Är du en person som är "framåt" och har lätt för att ta för dig?
Är kreativ och utåtriktad med intresse för att möta människor och kommunicera i olika sälj och servicesituationer?
Då är det här programmet för dig!

Att studera hos oss

Studierna på Försäljnings- och serviceprogrammet är varierande, där ämnesintegrerade projekt varvas med självständigt arbete, externa föreläsare, studiebesök och verklighetsbaserade arbeten.

Du får möjlighet att utveckla ditt initiativtagande, kreativitet, ansvarstagande och din problemlösningsförmåga. Under din studietid hos oss arbetar du i hemklassrum.

Bessemerskolans Försäljnings- och serviceprogrammet är certifierat av handelsbranschen.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) - Lärling

Hos oss får du praktisk erfarenhet av arbete i näringslivet och som lärling får du lära dig ett yrke genom att kombinera lärande på en arbetsplats med lärande i skolan. Den arbetsplatsförlagda delen är viktig för att knyta ihop teori och praktik. Sammanlagt är du på APL i 40 veckor.

Ung företagsamhet (UF)

Samtliga elever på programmet arbetar med Ung Företagsamhet (UF). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. UF innebär att du tillsammans med andra elever startar och driver eget företag där ni utvecklar och säljer riktiga produkter.

Högskolebehörighet

Att studera hos oss ger dig en grundläggande högskolebehörighet och yrkesexamen.

År 1

Här lägger du grunderna till det som du ska arbeta med senare. Du finslipar och utvecklar dina kunskaper i kärnämnena. Datorn är en självklarhet och nu utvecklar du dina kunskaper i att använda datorer.

År 2

Nu påbörjar du din utbildning som gymnasielärling vilket innebär att du kommer att ha halva din studietid förlagd till en arbetsplats.

År 3

Du fortsätter din utbildning som gymnasielärling samt genomför ett gymnasiearbete.

Efter utbildningen

Butiks-och företagssäljare, Marknadsföringsassistent, Ekonomi- och redovisningsassistent, Personal- och IT administratör

Yrkeskartan av karriär i handelnKarriärhanlden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Adress
Besöksadress: Industrivägen 7

Handelsprogrammet
Industrivägen 7
811 80  SANDVIKEN

Kontaktpersoner för programmet
Lärare Anna Åsberg
anna.asbergh@edu.sandviken.se

bitr rektor Åsa Gunnarsson
tel: 026 - 24 00 19
asa.gunnarsson@edu.sandviken.se