Bessemerskolan - ett vidare val!

HANDEL- OCH ADMINISTRATIONS­PROGRAMMET (Nytt namn från ht-22)

Handels och administrationsprogrammet byter namn och struktur från hösten 2022 till Försäljning- och serviceprogrammet.

Handels- och administrationsprogrammet är ett certifierat yrkesförberedande program. Vilket innebär att utbildningen ständigt är up-to-date med de krav som näringslivet ställer på eleverna efter genomgången utbildning. Genom detta får du grundläggande högskolebehörighet och yrkesexamen.

Vår inriktning på Handelsprogrammet
är Handel och service

Handelsprogrammet

Till för dig som på ett eller annat sätt vill arbeta med handel av varor och tjänster, administration, kommunikation eller marknadsföring.

Halva din utbilningstid genomför du som lärling på praktik ute i arbetslivet. Efter utbildningen kan du därför börja arbeta direkt eller läsa vidare på högskola och universitet.

Att studera hos oss

Studierna på HA är varierande, där ämnesintegrerade projekt varvas med självständigt arbete, externa föreläsare, studiebesök och verklighetsbaserade arbeten. Du får möjlighet att utveckla ditt initiativtagande, kreativitet, ansvarstagande och din problemlösningsförmåga. Under din studietid hos oss arbetar du i hemklassrum där alla får och har tillgång till egen dator.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

Hos oss får du praktisk erfarenhet av arbete i näringslivet. Den arbetsplatsförlagda delen är viktig för att knyta ihop teori och praktik. Sammanlagt är du på APL i 40 veckor

UF – Ung företagsamhet

Samtliga elever på programmet arbetar i årskurs 2 med Ung Företagsamhet (UF). UF innebär att du tillsammans med andra elever startar och driver eget företag där ni utvecklar och säljer riktiga produkter.

År 1

Här lägger du grunderna till det som du ska arbeta med senare. Du finslipar och utvecklar dina kunskaper i kärnämnena. Datorn är en självklarhet och nu utvecklar du dina kunskaper i att använda datorer.

År 2

Du driver UF-företag med dina klasskamrater och är på APL i 20 veckor.

År 3

Tyngdpunkten ligger på att läsa fördjupningskurser och du är på APL 20 veckor även detta läsår. Du genomför ett större självständigt gymnasiearbete mot ditt praktik- företag.

Efter utbildningen

Marknadsföringsassistent, ekonomi och redovisningsassistent, personal- och IT-administratör.
Under och efter utbildningen: Egen företagare.

Adress
Besöksadress: Industrivägen 7

Handelsprogrammet
Industrivägen 7
811 80  SANDVIKEN

Kontaktpersoner för programmet
Lärare Anna Åsberg
anna.asbergh@edu.sandviken.se

bitr rektor Lena Dyremark
tel 026 - 24 00 19 lena.dyremark@edu.sandviken.se