Bessemerskolan - ett vidare val!

HANDEL- OCH ADMINISTRATIONS­PROGRAMMET

Handels- och administrationsprogrammet är ett certifierat yrkesprogram. Vilket innebär att utbildningen ständigt är up-to-date med de krav som näringslivet ställer på eleverna efter genomgången utbildning. Genom detta får du grundläggande högskolebehörighet och yrkesexamen.

Vår inrikning på Handelsprogrammet är Handel och service

Handelsprogrammet

Till för dig som på ett eller annat sätt vill arbeta med handel av varor och tjänster, administration, kommunikation eller marknadsföring.

Halva din utbilningstid genomför du som lärling på praktik ute i arbetslivet. Efter utbildningen kan du därför börja arbeta direkt eller läsa vidare på högskola och universitet.

Att studera hos oss

Studierna på HA är varierande, där ämnesintegrerade projekt varvas med självständigt arbete, externa föreläsare, studiebesök och verklighetsbaserade arbeten. Du får möjlighet att utveckla ditt initiativtagande, kreativitet, ansvarstagande och din problemlösningsförmåga. Under din studietid hos oss arbetar du i hemklassrum där alla får och har tillgång till egen dator.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

Hos oss får du praktisk erfarenhet av arbete i näringslivet. Den arbetsplatsförlagda delen är viktig för att knyta ihop teori och praktik. Sammanlagt är du på APL i 40 veckor

UF – Ung företagsamhet

Samtliga elever på programmet arbetar i årskurs 2 med Ung Företagsamhet (UF). UF innebär att du tillsammans med andra elever startar och driver eget företag där ni utvecklar och säljer riktiga produkter.

Text