Bessemerskolan - ett vidare val!

Poängplan: Handel- och administration / Handel och service

Gymnasie­gemensamma ämnen

Kursnamn

600p

Engelska

Engelska 5

100

Historia

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa

Idrott och hälsa 1

100

Matematik

Matematik 1a

100

Naturkunskap

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska eller svenska som andra språk

Svenska 1

100

Program­gemensamma ämnen

Kursnamn

400p

Entreprenörskap

Entreprenörskap

100

Försäljning och kundservice

Servicekunskap

100

Handel

Branschkunskap inom handel och administration

100

Information och kommunikation

Information och kommunikation 1

100

Inriktning - HAHAN

Kursnamn

500p

Försäljning och kundservice

Personlig försäljning 1

100

Handel

Affärsutveckling och ledarskap

100

 

Praktisk marknadsföring 1

100

Inköp och logistik

Inköp 1

100

Näthandel

Näthandel 1

100

Program­fördjupning - HAHAN

Kursnamn

700p

Företagsekonomi

Entreprenörskap och företagande

100

Försäljning och kundservice

Personlig försäljning 2

100


Personlig försäljning 3

100

Handel

Handel - specialisering S1

100


Handel - specialisering S2

100

 

Praktisk marknadsföring 2

100

Svenska eller svenska som andraspråk

Svenska 2

100

Gymnasiearbete

 

100p

Individuellt val

 

200p

 

 

2500p