Bessemerskolan - ett vidare val!

INTRODUKTIONS­PROGRAMMEN

Syftet med introduktionsprogrammen är att öppna upp dina möjligheter för fortsatta studier eller visa på olika vägar in i yrkeslivet. Vår uppgift är att möta alla de behov som kan finnas hos ungdomar som av någon anledning inte är behöriga att läsa ett nationellt gymnasieprogram.

På Bessemerskolan erbjuder vi alla fem introduktionsprogrammen

PRE - Preparandutbildningen

För dig som är studiemotiverad och har förutsättningar att nå gymnasiebehörighet på högst ett år. Du kan bli behörig till ett högskoleförberedande program eller ett yrkesprogram på gymnasieskolan. Men även till komvux/CVL, folkhögskola m.m.

PRO - Programinriktat individuellt val

För dig som vill läsa tillsammans med elever på ett nationellt yrkesprogram och samtidigt få möjlighet att läsa de grundskoleämnen du saknar för gymnasiebehörighet. Antagningan sker i mån av plats på yrkesprogrammen.

YRK - Yrkesintroduktion

För dig som vill bli redo för arbetsmarknaden. Yrkesintroduktionen kan fortgå i ca tre år, och leder till ett samlat betygsdokument för kurser, APL och praktik.

IA - Individuellt alternativ

För dig som vill studera i din egen takt för att uppnå gymnasiebehörighet, förbereda dig för vidare studier eller introduceras mot arbetsmarknaden.

SPR - Språkintroduktion

För dig som är nyanländ till Sverige. Fokus är inriktat på att lära sig svenska och nå behörighet för vidare studier i gymnasieskolan eller annan utbildning.

Beslut om vilket programutbud som ska finnas på IM Bessemerskolan och vad som ska ingå i respektive inriktning återfinns i Protokoll från Kunskapsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, KUN2014/17, § 61 Utbildningsplaner till Introduktionsprogrammet ...sid 10-14

På Introduktions-programmen kan du:

  • Få personligt stöd
  • Mogna i din egen takt
  • Läsa de grundskoleämnen du saknar betyg i
  • Kombinera praktik med studier
  • Läsa gymnasiekurser

Du som kommer till oss möts av en mycket kompetent personal. Vårt fokus är att just du ska nå dit du vill, oavsett om det gäller vidare studier eller ett yrke. Vi jobbar här för dig och din trygghet.

Kontaktinformation

Introduktionsprogrammen
Industrivägen 6
811 80 Sandviken

bitr rektor Stefan Molander
tel  026 - 24 02 15
stefan.molander@edu.sandviken.se

tf. bitr.rektor Anna-Karin Zakrisson
tel  026 - 24 15 68
anna-karin.zakrisson @edu.sandviken.se