Bessemerskolan - ett vidare val!

NATURVETENSKAPS­­PROGRAMMET

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Programmet ger en bred utbildning där du får en bra grund att bygga vidare på. De flesta elever som studerat på NA-programmet fortsätter med högskolestudier inom naturvetenskap och teknik. En utbildning inom naturvetenskap öppnar möjligheter till attraktiva arbeten i Sverige och internationellt.

Våra inriktningar på
Naturvetenskapsprogrammet


Naturvetenskap

Inriktningen Naturvetenskap ger dig fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik.

Naturvetenskap och samhälle

Inriktningen Naturvetenskap och samhälle ger dig kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.

På naturvetenskapsprogrammet genomförs flera exkursioner, som till exempel Cerns partikelaccelerator eller Lunds motsvarande accelerator, såväl som en forskarvecka i samarbete med Högskolan i Dalarna eller andra resor, som till exempel Lysekil i marinbiologi.

MatematiK

På Naturvetenskapsprogrammet läser du matematik 01c, 02c och 03c som obligatoriska kurser, samt att du kan läsa matematik 04 och 05 som valbara kurser. Repetera gärna matematik inför skolstart i åk 1 genom att arbeta med uppgifter i följande matematik-kompendiumPDF (pdf, 2.8 MB) (pdf, 2.9 MB)

År 1

I årskurs 1 läser du baskurserna i de naturvetenskapliga ämnena. Exempel på andra kurser är svenska, engelska och moderna språk.

År 2 och 3

I årskurs 2 och 3 läser du främst fortsättningskurserna och inriktningskurserna i de naturvetenskapliga ämnena. Du läser också fördjupningskurser och individuella val.

Efter utbildningen

Programmet ger dig förutsättningar för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik men även inom andra områden. Vill du läsa vidare efter gymnasiet, men är osäker på inriktning, är naturvetenskaps-programmet ett bra val. Dörrarna till de flesta utbildningar kommer då att stå öppna för dig.

Adress
Besöksadress: Industrivägen 7

Naturvetenskapsprogrammet
Industrivägen 7
811 80 Sandviken

Kontaktpersoner för programmet
Lärare Tobias Landström
tobias.landstrom@edu.sandviken.se

bitr rektor Pernilla Dahlhjelm
tel 026 - 24 10 32
pernilla.dahlhjelm@edu.sandviken.se