Bessemerskolan - ett vidare val!

Öppet hus på Bessemerskolan

Vi har 12 nationella program , introduktionsprogram samt gymnasiesärskola.

  • Öppet hus genomförs sista lördagen i november, i år lördag den 26 november kl. 11-14. Om du inte har tid att komma då är du alltid välkommen att kontakta någon av våra studievägledare för möjlighet att besöka oss på annan tid.

  • Öppet hus för dig som är intresserad av NIU Innebandy, se mer information
  • Vi kommer även att vara på plats under Gymnasiemässan i Monitor ERP Gävle, onsdag den 12 oktober kl. 16.00 - 20.00
  • Mer information om våra program får du också på deras egna sidor här på webben samt om du tittat in i vår digitala skolmiljö (se länk).


Besök på skolan för kommunens åk 9:or

Under vecka 43 kommer skolan att bjuda in kommunens åk 9 elever.
Besöken kommer bestå av information, möte med elever, elevaktiva moment och en tydlig gemensam struktur som speglar Bessemerskolans alla program och möjligheter.

Elev för en dag - Prova-på-dag

Under januari och april kommer skolan att bjuda in grundskolornas elever till "Elev för en dag".
Upplägg och program kommer att delges studievägledarna på grundskolorna under hösten.
Elever som är intresserade av en dag hos oss ska anmäla sig via sin skola innan besöket i vår.


Skolans huvudentré