Bessemerskolan - ett vidare val!

ÖPPET HUS OCH SKOLBESÖK PÅ BESSEMERSKOLAN

Skolans huvudentré


Besök på skolan

"Men med tanke på rådande omständigheter, så har vi tyvärr inte möjlighet att ta emot elevbesök just nu. Vi följer utvecklingen och återkommer här när det åter är möjligt att besöka oss."

Besök på skolan för kommunens åk 9:or

Vi kommer att bjuda in kommunens åk 9 vid lite olika tillfällen. Det blir inte som vi brukar göra utan under en mer coronavänlig variant.

Elev för en dag - Prova-på-dagar

Kontakta någon av SYV och få mer information samt boka dag.
För programmen: EE, EK, FT, HA, RL, SA, VO kontaktar ni ann.persson@edu.sandviken.se
För programmen: BA, ESEST, IN , NA, TE kontakta ni karin.holmback@edu.sandviken.se