Bessemerskolan - ett vidare val!

SAMHÄLLSVETENSKAPS­­PROGRAMMET

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Framtidens yrken ställer ofta krav på högre utbildning. Programmet ger dig vägar som förbereder dig och ger dig både kunskap och verktyg för att möta dessa krav.

Då språk öppnar dörrar till världen så kan du hos oss välja att läsa moderna språk under hela din gymnasietid. Studieresor, både inom och utom landet, såväl som internationella kontakter är en del av lärandet. I Sandviken har vi två inriktningar.

Undervisningen är inte bara teoretisk, utan du får dessutom tillfälle att göra olika undersökningar där teoretiska modeller prövas mot verkligheten.

Våra inriktningar på Samhällsvetenskapsprogrammet är

Beteendevetenskap

Inriktningen ger dig fördjupade kunskaper i hur vi människor fungerar, kommunicerar och varför vi beter oss som vi gör både som individer, grupper och samhällen. Du får förståelse för vikten av ledarskap och får kunskaper om grupprocesser och konflikthantering. En viktig del är att du skall få tilltro till din egen ledarskapsförmåga. Du får också veta hur det går till när vi lär oss saker och hur vi människor utvecklas.

Samhällsvetenskap

Inriktningen ger dig fördjupade kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. Du kommer att bredda och fördjupa din förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang. Du kommer även att utveckla förmågan att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskap.

År 1

Under det första året läser du basämnen som till exempel Samhällskunskap, Svenska, Matte och Historia där en grund läggs för att sen kunna läsa fördjupningarna inom inriktningen.­

År 2 och 3

I årskurs 2 börjar du läsa kurser inom din valda inriktning. Under våren gör du en vecka APL.
I årskurs 3 fortsätter du med ­fördjupningskurser inom inriktningen. 

Efter utbildningen

Programmet ger dig förutsättningar för högskolestudier inom samhällsvetenskap, beteendevetenskap och  språk men även inom andra områden. Vill du läsa vidare efter gymnasiet, men är osäker på inriktning, är samhällsvetenskaps­programmet ett bra val. Programmet öppnar dörrar till en mångfald av högre utbildningar.

Adress
Besöksadress: Industrivägen 7

Postadress:
Samhällsvetenskapligaprogrammet
Industrivägen 7
811 80  SANDVIKEN

Kontaktpersoner för programmet
Lärare Sverre Raddum
sverre.raddum@edu.sandviken.se

bitr rektor Åsa Gunnarsson
tel: 026 - 24 00 19
asa.gunnarsson@edu.sandviken.se