Bessemerskolan - ett vidare val!

Poängplan: Samhällsvetenskap - SASAM

Gymnasie­gemensamma ämnen

Kursnamn

1150p

Engelska

Engelska 5

100


Engelska 6

100

Historia

Historia 1b

100

Idrott och hälsa

Idrott och hälsa 1

100

Matematik

Matematik 1b

100


Matematik 2b

100

Naturkunskap

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap

Samhällskunskap 1b

100

Svenska

Svenska 1

100

 eller Svenska som andra språk

Svenska 2

100


Svenska 3

100

Program­gemensamma ämnen

Kursnamn

300p

Filosofi

Filosofi 1

50

Moderna språk

valfritt språk

200

Psykolog

Psykologi 1

50

Inriktning - SASAM

Kursnamn

450p

Geografi

Geografi 1

100

Historia

Historia 2

100

Religion

Religion 2

50

Samhällskunskap

Samhällskunskap 2

100


Samhällskunskap 3

100

Program­fördjupning - SASAM

Kursnamn

300p

Historia

Historia 3

100

Svenska

Retorik

100

valbara kurser

Engelska 7, Politik och hållbar utveckling

100

Gymnasiearbete


100p

Individuellt val


200p2500p