Bessemerskolan - ett vidare val!

VÅRD- och OMSORGS­PROGRAMMET

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesförberedande program. Programmet genomsyras av respekt för andra och tanken om människors lika värde. Arbetsplatsförlagt lärande ingår varje år och du får givande praktikveckor utifrån kurser och önskemål. Programmet ger dig människokunskap, hur ett bra bemötande går till och hur du ska hjälpa personer som är i olika behov. Du får goda kunskaper i hur du själv och andra fungerar fysiskt, psykiskt och socialt genom hela livet.

Teori och praktik 

Du har 5 veckor sammanhängande APL i varje årskurs. Du varvar teoretiska ämnen med praktiska metodövningar i skolans fina metodrum som förberedelse inför APL.

Specialisering

I åk 3 kommer du att änga en stor del till ditt gymnasiearbete, målet för gymnasiearbetet framgår av programmets examensmål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad tycker våra elever?

När du väljer Vård och omsorgsprogrammet så kommer du att få tre roliga, spännande och lärorika år. Här står individen i fokus. Med trevliga och engagerade lärare blir skolan så mycket roligare. På vårdprgrammet bryr vi oss om varandra och strävar efter att alla ska få en yrkesexamen.

Vård- och omsorgscollege

Det är en unik samverkan som vi genomför i Gävleborg. Här samlas vi, kommuner, regionen, lärare, rektorer, politiker och tjänstemän för att tillsammans säkra kvaliteten på länets vård- och omsorgsutbildningar för framtidens höga krav.

 

Samarbetspartner

År 1

Den egna och andras hälsa står i fokus. Människo­kroppens uppbyggnad och funktion, omvårdnad vid olika sjukdomstillstånd, social omsorg, det friska åldrandet och psykologi. Dina 5 APL-veckor gör du inom äldreomsorg och hemtjänst.

År 2

Fördjupning av kroppens uppbyggnad och funktion, mer avancerad akut vård och omsorg gällande ex. behandlingar och läkemedel, socialtjänstens insatser och arbete, funktionsförmåga och funktionsnedsättning samt psykisk ohälsa och sjukdom. Dina 5 APL-veckor gör du inom LSS, demensomsorg eller socialpsykiatri.

År 3

Fördjupning inom psykiatri, hälso/sjukvård och funk­tions­nedsättning. Räddnings­medicin tillkommer, fokus på akuta situationer och andra yrkeskategorier som brand­man- och polisarbete. Internationellt arbete, fokus på vård och omsorg i andra delar av världen. Mycket tid läggs på ditt gymnasie­arbetet, där du visar att du är förberedd och har goda kunskaper för att komma ut och arbeta med människor i behov av hjälp. Dina 5 APL-veckor gör du inom sjukvård och psykiatri.

Efter utbildningen

Efter utbildningen får du en yrkesexamen och är klar att gå ut i arbete inom ex vård och omsorgen som under­sköterska, personlig assisent, habiliterare. Du kan även utbilda dig vidare till ex. sjuksköterska, socionom, lärare, polis eller brandman.

Adress
Besöksadress: Industrivägen 7

Postadress:
Vård-och Omsorgsprogrammet
Industrivägen 7
811 80  SANDVIKEN  

Kontaktpersoner för programmet
Lärare Emma Ahlander
emma.ahlander@edu.sandviken.se

bitr.rektor Daniel Lind
tel: 026 - 24 13 76
daniel.lind@edu.sandviken.se