Bessemerskolan - ett vidare val!

VÅRD- OCH OMSORGS­PROGRAMMET

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesförberedande program. Programmet genomsyras av respekt för andra och tanken om människors lika värde. Arbetsplatsförlagt lärande ingår varje år och du får givande praktikveckor utifrån valda kurser och önskemål. Programmet ger dig människokunskap, hur du själv och andra fungerar fysiskt, psykiskt och socialt genom hela livet.

Teori och praktik 

Vi varvar teoretiska ämnen med praktiska metodövningar inför din APL - arbetsplatsförlagt lärande.
Du har 5 veckor sammanhängande praktik i varje årskurs. Du får även träna praktiska moment i skolans metodrum som förberedelse inför praktiken.

Specialisering inom programfördjupning

I åk 3 väljer du en av våra yrkesutgångar: Sjukvård, Äldreomsorg eller Psykiatri och fördjupar dig i, samt att du kommer att ägna en stor del till ditt gymnasiearbete. Målet för gymnasiearbetet framgår av programmets examensmållänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad tycker våra elever?

När du väljer Vård och omsorgsprogrammet så kommer du att få tre roliga, spännande och lärorika år. Här står individen i fokus, med trevliga och engagerade lärare blir skolan så mycket roligare. Här bryr sig alla om varandra och strävar efter att alla ska få en yrkesexamen.

Vård- och omsorgscollege

Det är en unik samverkan som vi genomför i Gävleborg; Här samlas vi, kommuner, regionen, lärare, rektorer, politiker och tjänstemän, för att tillsammans säkra kvaliteten på länets vård- och omsorgsutbildningar för framtidens höga krav.

Samarbetspartner

År 1

Den egna och andras hälsa står i fokus. Människo­kroppens uppbyggnad och funktion, psykologi, vård- och omsorgsarbete, samt det friska åldrandet. Dina 5 veckor praktik (APL)  gör du inom äldreomsorg.

År 2

Människans livsvillkor, it och teknik i vård och omsorg samt fördjupande kunskaper om vård och omsorgsarbete. Dina 5 veckors praktik gör du inom LSS, socialpsykiatri eller demensomsorg. 

År 3

Internationell etik samt vårdpedagogik och hand­ledning. Utifrån vald yrkes­utgång gör du 5 veckors praktik inom ditt fördjupnings­­­område: sjukvård, äldreomsorg eller psykiatri.
Fördjupningskurser - APL

Gymnasiearbetet på 100p är tänkt att vara ett kvitto på att du är förberedd för arbete inom den valda yrkes­utgången.

Efter utbildningen

Efter utbildningen får du en yrkesexamen och är klar att gå ut i arbete inom vård och omsorg som exempelvis personlig assistent, undersköterska, habiliterare eller skötare. Du kan utbilda dig vidare till exempelvis sjuksköterska, socionom eller lärare.

Adress
Besöksadress: Industrivägen 7

Postadress:
Vård-och Omsorgsprogrammet
Industrivägen 7
811 80  SANDVIKEN  

Kontaktpersoner för programmet
Lärare Emma Ahlander
emma.ahlander@edu.sandviken.se

bitr.rektor Daniel Lind
tel: 026 - 24 13 76
daniel.lind@edu.sandviken.se