Bessemerskolan - ett vidare val!

FORDONS- och TRANSPORTPROGRAMMET

Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesförberedande program. Vi har ett nära samarbete med transport- och verkstadsbransch. Utbildningen ger även möjlighet att läsa in grundläggande högskolebehörighet.


Utifrån begränsad tillgång av platser i vissa inriktningar sker ett urval baserat på elevens betyg under årskurs 1.

Våra inriktninar på Fordon- och transport programmet är

Lastbil och mobila maskiner (gymnasielärling)

Här får du möjlighet till:

 • Körkortsbehörighet B
 • Mekanikerutbildning för tunga fordon
 • Kunskaper inom diagnostik, reparation samt service av tunga fordon och maskiner
 • Jobb direkt efter studenten som exempelvis mekaniker på tunga fordon

Personbil (gymnasielärling)

här får du möjlighet till

 • Körkortsbehörighet B
 • Kunskaper inom diagnostik, reparation och service av lätta fordon
 • Jobb direkt efter studenten som exempelvis mekaniker på lätta fordon

Transport

här får du möjlighet till

 • Yrkeskompetensbevis - YKB som är ingången till detta yrkesområde
 • Körkortsbehörigheterna B, C och CE
 • Förarbevis för truck A och B
 • Hjullastare godshantering som individuellt val
 • Jobb direkt efter studenten som yrkesförare


För inriktningen Transport förläggs minst 15 veckor på APL.
För inriktningarna Lastbil/mobila maskiner och Personbil förläggs minst 50% av utbildningen som gymnasielärling.

Under APL (arbetsplatsförlagt lärande) eller lärlingsperioden får eleverna möjlighet att arbeta tillsammans med en erfaren yrkesperson och tillika handledare, allt för att bidra till en så dagsaktuell kunskap och utbildning som möjligt. 

Bilproffs

År 1

Första året upp­arbetas en god allmän­kunskap som är en viktig gemensam grund för hela utbildningen. Under vår­terminen, väljer eleven någon av våra tre inriktningar.

År 2

Inom inriktningen Transport jobbar du mot transporter med tunga fordon. Där grunden läggs i personbil för att sedan byggas på mot tyngre behörigheter. Här börjar även resan mot yrkes­kompetensbeviset.

På inriktningarna Lastbil och mobila maskiner samt Personbil ges grund­läggande kunskaper i yrket.

År 3

För inriktningen Transport avslutas nu utbildningen för yrkeskompetensbevis. Under året ges istället möjligheten till att ta de tyngre behörigheterna C och CE.

På inriktningarna Lastbil och mobila maskiner samt Personbil spetsas elevens kunskaper inom valt yrkesområde i samarbete med våra lärlingsplatser.

Läs mer här om Gymnasielärling. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter utbildningen

Efter utbildning kan du inom lastbil och mobila maskiner t.ex. arbeta som lastbils­mekaniker, maskin­ekaniker eller mekaniker av andra tunga fordon.
Inom personbil kan du t.ex. arbeta som personbils­mekaniker eller kund­mottagare. Inom transport finns möjligheten att arbeta inom lager och terminal eller inom transportsektorn som förare av lastbil och/eller långtradare.

Adress
Besöksadress: Förrådsgatan 20

Postadress
Fordon och Transportprogrammet
Industrivägen 7
811 80 Sandviken

Kontaktpersoner för programmet
Lärare Stefan Mohlén
stefan.mohlen@edu.sandviken.se

bitr rektor Daniel Lind
tel: 026 - 24 13 76
daniel.lind@edu.sandviken.se