Bessemerskolan - ett vidare val!

APL - Arbetsplatsförlagd utbildning

  • APL är en central del av elevens utbildning på alla nationella yrkesprogram och innebär att lärandet i kurser eller delar av kurser förläggs till en eller flera arbetsplatser.

  • APL är avgörande för att eleven ska bli väl förberedd för sitt yrkesområde. Varje program har mer information om just sitt område.

  • Som elev har du rätt till matersättning under din APL tid.

  • APL räknas som verksamhetsresor och ingår i skolans ansvar. Vilket innebär att elev som har mer är 6 km till sin APL plats har rätt till resekort.