Bessemerskolan - ett vidare val!

Passerkort för elev

Passerkort utfärdas vid skolstart

  • Vid skolstart fotas alla elever i årsk 1 för eget passerkort.
  • Innehavaren av passerkortet skall bevara detta på ett betryggande sätt så att det ej kan nyttjas av obehöriga.

Förlust av passerkort

Vid avslutad skolgång

  • Ska passerkortet omgående återlämnas till skolexpeditionen.

Passerkort för dig som ej fotat

  • Alla ärenden om nytt passerkort efter skolstart ska ske via din mentor, som skickar ett ärende till
    NP: hanna.forsmark.lindstrom@edu.sandviken.se
    IM: erika.einarsson@edu.sandviken.se
  • Därefter får elev besked via sin mail om tid och plats när elev kan fota till nytt passerkort.
  • När det är gjort, får elev vänta någon dag. Elev kommer sedan att få ett sms eller mail när passerkortet är klart att hämtas ut.